Home

Engleski

 
HUMAN RIGHTS COMMISSION KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA
WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH PRI USTAVNOM SUDU BIH
Pravila procedure - Završni dio
                 
 

ЗАВРШНИ ДИО

Правило 66

Измјена и суспендовање ових правила

  1. Свако правило може да буде измијењено и допуњено по приједлогу сваког члана када се такав приједлог усвоји на сједници Великог вијећа Комисије апсолутном већином свих чланова.
  2. Велико вијеће може да суспендује свако правило након приједлога без најаве, ако је одлука донесена једногласно. Суспендовање правила у овом случају се ограничава у свом дјеловању на посебну сврху за коју је тражено.

Правило 67

Саопштење о овим Правилима

  1. Ова Правила и њихове измјене и допуне се, након што их усвоји Велико вијеће Комисије, саопштавају странама у Споразуму, генералним секретарима Савјета Европе и Организације за безбједност и сарадњу у Европи, те Високом представнику о ком је ријеч у Анексу 10 уз Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини све док таква функција постоји.
Од страна у Споразуму из 2005. године се захтијева да објаве ова Правила и све њихове евентуалне измјене и допуне у службеним гласилима у року од 15 дана од датума пријема Правила.

K-I-12/05
17. 01. 2005.
Сaрajeвo

Предсједник
Комисије за људска права при Уставном суду Босне и Херцеговине
Миодраг Пајић