Home

Engleski

 
HUMAN RIGHTS COMMISSION KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA
WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH PRI USTAVNOM SUDU BIH
Pravila procedure - Završni dio
                 
 

ZAVRŠNI DIO

Pravilo 66.

Izmjena i suspendiranje ovih pravila

  1. Svako pravilo može biti izmijenjeno i dopunjeno po prijedlogu svakog člana kada se takav prijedlog usvoji na sjednici Velikog vijeća Komisije apsolutnom većinom svih članova.
  2. Veliko vijeće može suspendirati svako pravilo nakon prijedloga bez najave, ako je odluka donesena jednoglasno. Suspendiranje pravila u ovom slučaju se ograničava u svom djelovanju na posebnu svrhu za koju je traženo.

Pravilo 67.

Saopćenje o ovim Pravilima

  1. Ova Pravila i njihove izmjene i dopune se, nakon što ih usvoji Veliko vijeće Komisije, saopćavaju stranama u Sporazumu, generalnim sekretarima Vijeća Evrope i Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi, te Visokom predstavniku o kojem je riječ u Aneksu 10 uz Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini sve dok takva funkcija postoji.
Od strana u Sporazumu iz 2005. godine se zahtijeva da objave ova Pravila i sve njihove eventualne izmjene i dopune u službenim glasilima u roku od 15 dana od datuma prijema Pravila.

K-I-12/05
17. januar 2005. godine
Sarajevo
Predsjednik Komisije za ljudska prava
pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine
Miodrag Pajić